Algemene Voorwaarden lidmaatschap

Algemene Voorwaarden O.N. Team Lidmaatschap

Artikel 1: Lidmaatschap aanvragen
1.1 Via het aanvraagformulier op www.olienatuurlijk.com kan het lidmaatschap worden aangevraagd.
1.2 Het lidmaatschap is exclusief voor actieve Young Living leden die zijn ingeschreven onder Olie Natuurlijk of onder één van de Olie Natuurlijk Teamleden. Actieve leden zijn leden die minimaal voor 100 pv per half jaar bestellen met hun account onder Olie Natuurlijk.
1.3 Indien de lidmaatschap-aanvrager niet voldoet aan artikel 1.2, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden
2.1 Alle bedragen zijn inclusief btw.
2.2 De lidmaatschap-aanvrager ontvangt via de email of telefonisch een betaalverzoek voor het gekozen lidmaatschap.
2.3 Na het voldoen van de betaling ontvangt de lidmaatschap-aanvrager via de mail de inloggegevens voor het lidmaatschap. De datum waarop zij de inloggegevens ontvangen is de startdatum van het lidmaatschap.

Artikel 3: Lidmaatschap verlengen
3.1 Alle lidmaatschappen lopen automatisch af.
3.2 Een maand voor afloop ontvangt men een email met daarin de informatie wanneer het lidmaatschap afloopt en hoe zij deze kunnen verlengen, indien gewenst.

Artikel 4: Auteursrecht en Privacy
4.1 Het auteursrecht van de geschreven teksten, afbeeldingen en tabellen berust bij Olie Natuurlijk, tenzij anders vermeld.
4.2 De informatie waar leden toegang toe hebben met het lidmaatschap is alleen voor eigen gebruik. Deze dient in geen enkel geval gedeeld te worden, zoals bijvoorbeeld op eigen websites, sociale media en/of in printvorm gedeeld te worden met derden.
4.3 Wanneer de voorwaarden gesteld in artikel 4.1 en/of 4.2 worden overtreden, wordt je lidmaatschap per direct en permanent stopgezet zonder teruggave van het betaalde lidmaatschap geld. Daar bovenop komt een boete van € 500 excl. btw per overtreding.
4.4 Olie Natuurlijk zal ik geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken en doorgeven aan derden.

Artikel 5: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
5.1 Olie Natuurlijk houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
5.2 Wijzigingen worden tijdig aan de klant medegedeeld.